top of page

algemene voorwaarden

Bij het aanmelden bij Cassports gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande voorwaarden:

 

1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

2. Cassports behoudt het recht een training bij gevaarlijke weeromstandigheden waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel af te lassen.

3. De deelnemer is verplicht, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens als na de training te melden evenals veranderingen in zijn/haar lichamelijke conditie gedurende de duur van de overeenkomst.

4. Deelname aan Cassports geschiedt geheel op eigen risico. Cassports is niet aansprakelijk voor enige blessures of andere schades die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolgde van een training.

5. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is Cassports niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Cassports georganiseerde activiteiten.

6. Er zijn geen terugbetalingen mogelijk op de 5-10 rittenkaart. Alle ritten hebben een beperkte geldigheid, welke vermeld staat bij de tarieven.

7. Je stemt ermee in dat jouw gegevens door Cassports bewaard zullen worden. Cassports verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving.

8. Bij registratie ga je akkoord met bovenstaande voorwaarden.

bottom of page